'Er zijn diverse mogelijkheden.

Samen kijken we naar de oplossing

die het best bij u past.'

Monique Straman, accountmanager

Subsidiemogelijkheden

Om het voor u als werkgever aantrekkelijk te maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, komt u in aanmerking voor allerlei vormen van financiële ondersteuning:

  • Loonkostensubsidie: compenseert u voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon.

  • Werkplekaanpassing: u kunt een vergoeding krijgen voor het aanpassen van de werkplek. Dat kan voor zowel meeneembare voorzieningen (een aangepaste stoel) als niet-meeneembare voorzieningen (een traplift).

 

  • No-riskpolis: met een no-riskpolis hoeft u bij ziekte van de werknemer het loon niet door te betalen. Hierdoor loopt u minder financiële risico’s bij het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte.

  • Mobiliteitsbonus: neemt u een jongere met een Wajong-uitkering in dienst, dan komt u in aanmerking voor een mobiliteitsbonus. De mobiliteitsbonus betekent een korting op premies die u voor een werknemer aan de Belastingdienst moet betalen.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden? Neem contact op met een van onze accountmanagers. Zij adviseren u graag.