'De medewerkers van Patijnenburg
zijn zeer gemotiveerd.'

Miranda Toussaint, Toussaint Bedrijfscatering

Partners waar we mee samenwerken

Dienstverlening

Patijnenburg werkt graag samen. Op het gebied van catering en schoonmaak hebben we betrouwbare partners gevonden in: Toussaint Catering, Schoon Westland en B2-Cleaning. Medewerkers die bij deze bedrijven zijn geplaatst, worden aangestuurd door deze bedrijven zélf. Zij zijn immers gespecialiseerd in hun vakgebied. Dat is verantwoord ondernemen zonder concessies te doen aan de kwaliteit. 

MVO Westland

Patijnenburg is aanjager van MVO Westland. MVO Westland is een platform waar Westlandse ondernemers meewerken aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Daarin werken alle stakeholders samen; de gemeente Westland, Patijnenburg en vele ondernemers. Daarnaast maken werkgeversvertegenwoordigers (VNO-NCW West, MKB Westland en LTO Glaskracht) deel uit van het platform. Lees meer.

Gemeente

Patijnenburg voert in opdracht van gemeente Westland de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de re-integratie (begeleiden naar werk) in het kader van de Participatiewet uit. Patijnenburg en de gemeente werken nauw samen, ook om het voor de kandidaat zo gemakkelijk mogelijk te maken.

WSP Haaglanden 

Patijnenburg werkt nauw samen met en in WSP Haaglanden. De afkorting WSP staat voor Werkgever Service Punt. WSP Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen het UWV, vijf gemeenten en diverse SW-bedrijven in de regio. Zij is gericht op eenduidige werkgeversbenadering en -dienstverlening met een afgestemde set instrumenten (toolbox).  Ook is zij het aanspreekpunt voor werkgevers met arbeidsmarktvragen. Een aantal werkgevers in de arbeidsmarktregio Haaglanden heeft vestigingen in meerdere gemeenten. Samen bundelen we onze krachten om uw vragen te beantwoorden en de juiste diensten te leveren.