Partners waar we mee samenwerken

Dienstverlening

Patijnenburg werkt graag samen. Op het gebied van schoonmaak hebben we betrouwbare partners gevonden in: Schoon Westland en B2-Cleaning. Medewerkers die bij deze bedrijven zijn geplaatst, worden aangestuurd door deze bedrijven zélf. Zij zijn immers gespecialiseerd in hun vakgebied. Dat is verantwoord ondernemen zonder concessies te doen aan de kwaliteit. 

MVO Westland

Patijnenburg is aanjager van MVO Westland. MVO Westland is een platform waar Westlandse ondernemers meewerken aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Daarin werken alle stakeholders samen; de gemeente Westland, Patijnenburg en vele ondernemers. Daarnaast maken werkgeversvertegenwoordigers (VNO-NCW West, MKB Westland en LTO Glaskracht) deel uit van het platform. Lees meer.

Gemeente

Patijnenburg voert in opdracht van gemeente Westland de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de re-integratie (begeleiden naar werk) in het kader van de Participatiewet uit. Patijnenburg en de gemeente werken nauw samen, ook om het voor de kandidaat zo gemakkelijk mogelijk te maken.

WSP Haaglanden 

Patijnenburg werkt nauw samen met en in WSP Haaglanden. De afkorting WSP staat voor Werkgever Service Punt. WSP Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen het UWV, vijf gemeenten en diverse SW-bedrijven in de regio. Zij is gericht op eenduidige werkgeversbenadering en -dienstverlening met een afgestemde set instrumenten (toolbox). Samen bundelen we onze krachten om uw vragen te beantwoorden en de juiste diensten te leveren.

Ketensamenwerking met Vitis Welzijn, SKT en gemeente Westland

In het sociaal domein in het Westland werkt Patijnenburg intensief samen met de ketenpartners Vitis Welzijn, Sociaal Kernteam Westland (SKT) en gemeente Westland. Dit om voor de Westlandse inwoners te komen tot een optimale en efficiënt verlopende dienstverlening bij vragen over ondersteuning.