'De medewerkers van Patijnenburg
zijn zeer gemotiveerd.'

Miranda Toussaint, Toussaint Bedrijfscatering

Partners waar we mee samenwerken

Dienstverlening

Patijnenburg werkt graag samen. Op het gebied van catering en schoonmaak hebben we betrouwbare partners gevonden in: Toussaint Catering, Fill Schoonmaakdiensten en B2-Cleaning. Onze medewerkers die bij een van de bedrijven geplaatst zijn, worden aangestuurd door de bedrijven die gespecialiseerd zijn in hun vakgebied. Dat is verantwoord ondernemen zonder concessies te doen aan de kwaliteit. 

MVO Westland

Patijnenburg is aanjager van MVO Westland. MVO Westland is een platform waar Westlandse ondernemers meewerken aan het bewerkstellingen van een inclusieve arbeidsmarkt. Daarin werken alle stakeholders samen; de gemeente Westland, Patijnenburg en vele ondernemers. Daarnaast maken werkgeversvertegenwoordigers (VNO-NCW, MKB Westland en LTO Glaskracht) deel uit van het platform. Lees meer.

Gemeente

Patijnenburg voert in opdracht van gemeente Westland de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de re-integratie (begeleiden naar werk) in het kader van de Participatiewet uit. Patijnenburg en de gemeente werken nauw samen, ook om het voor de kandidaat zo makkelijk mogelijk te maken.

WSP Haaglanden 

De afkorting WSP staat voor Werkgever Service Punt. Het WSP Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen het UWV, vijf gemeenten en diverse SW-bedrijven en gericht op eenduidige werkgeversbenadering en -dienstverlening met een afgestemde set instrumenten (toolbox). Patijnenburg werkt nauw samen met het WSP Haaglanden. Het WSP is het aanspreekpunt voor werkgevers met arbeidsmarktvragen. Een aantal werkgevers in de arbeidsmarktregio Haaglanden heeft vestigingen in meerdere gemeenten. Samen bundelen we onze krachten om uw vragen te beantwoorden en de juiste diensten te leveren.