'Via Patijnenburg werk

                                        ik nu aan mijn toekomst

                                        in Nederland.'

Projecten bijzondere doelgroepen

'Meetellen en Meedoen' is een project waarbij statushouders worden begeleid naar betaald werk. Uitgangspunt is dat werk dé manier is om te participeren en te re-integreren in de Westlandse samenleving. Via een integrale doe-aanpak worden migranten en statushouders via werk, opleiding en inburgering begeleid. In de Westlandse aanpak werken bedrijfsleven en gemeente nauw samen.

Veel statushouders starten met een werkleertraject. Deze trajecten vinden plaats bij Patijnenburg, maar vooral extern bij verschillende werkgevers. Na plaatsing zetten ondernemers zich in als coach en mentor. MVO Westland voert het project samen uit met het Westlandse bedrijfsleven, Vluchtelingenwerk en welzijnsorganisatie Vitis Welzijn.

We helpen statushouders op weg naar de arbeidsmarkt.

We stomen ze klaar voor werken bij de werkgevers.