Voorlichting

Tijdens het eerste gesprek met Patijnenburg krijgt u een voorlichting over de mogelijkheden die we bieden met behulp van de Dariuz Wegwijzer.

De Dariuz wegwijzer maakt een schets van uw huidige situatie. Welke mogelijkheden heeft u om aan het werk te komen? Welke belemmeringen zijn er? En welke middelen zijn nodig om u naar werk te begeleiden? Wat zijn voor u de beste mogelijkheden om werk te vinden? Waar en hoe kunt u het beste aansluiting vinden om aan het werk te komen?

De vragenlijst gaat over uw kwaliteiten, ervaringen en activiteiten, maar ook over uw gezondheid en sociale contacten. In dit gesprek wordt u gewezen op uw rechten en plichten en volgt er een afspraak voor een intakegesprek bij de werkconsulent.

Tijdens het intakegesprek bespreekt een professional de uitkomsten met u. Hiervan wordt een verslag én een plan van aanpak naar werk gemaakt.