'Al 150 partners, sluit u ook aan?'

Inge Vermeulen, algemeen directeur Patijnenburg

Wat is MVO Westland

Patijnenburg is aanjager van MVO Westland. MVO (Maatschappelijki Verantwoord Ondernemen) Westland is een platform waar Westlandse ondernemers meewerken aan het bewerkstellingen van een inclusieve arbeidsmarkt. Daarin werken alle stakeholders samen; de gemeente Westland, Patijnenburg en vele ondernemers. Daarnaast maken werkgeversvertegenwoordigers (VNO-NCW Westland-Delfland, MKB Westland en LTO Glaskracht) deel uit van het platform. Samen zetten zij zich in voor een duurzame sociaal-economische ontwikkeling in Westland en een gezonde arbeidsmarkt.

 

Zo krijgen mensen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan een kans om hun talenten te benutten en aan het werk te gaan. Het liefst in de vorm van regulier werk bij een werkgever. Of, afhankelijk van de werkzoekende, in de vorm van regulier werk in een beschutte omgeving (Patijnenburg). MVO Westland heeft 150 partners.

De accountmanagers van Patijnenburg ondersteunen ondernemers bij het geven van invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wilt u ook partner worden of wilt u meer informatie? Neem contact op met een van onze accountmanagers. Zij adviseren u graag.

'Patijnenburg neemt veel werk uit handen.'