'Ik ben blij dat ik via de Banenafspraak

bij Royal FloraHolland werk.'

Samantha Landmeter, gedetacheerd bij Royal FloraHolland 

Banenafspraak

De Banenafspraak is een akkoord tussen overheid, werkgevers en werknemersorganisaties om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Landelijk moeten er vóór 2026 125.000 extra banen komen. Daarvan zijn er 100.000 voor het bedrijfsleven. De andere 25.000 neemt de overheid voor haar rekening. 

Patijnenburg is één van de partijen die samen met het UWV, werkgevers en vakbonden de Banenafspraak uitvoert.

Gezamenlijk geven we invulling aan de Participatiewet en de Banenafspraak. 

Wilt u ook voldoen aan de Banenafspraak? Neem contact op met een van onze accountmanagers, zij adviseren u graag.