Organisatie

Patijnenburg begeleidt al 70 jaar gemotiveerde mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. We helpen ze aan passend werk aansluitend op hun mogelijkheden en talenten. Ook begeleiden en stimuleren wij hun ontwikkeling op professioneel en persoonlijk vlak. Wij leiden ze op, ze doen ervaring op in ons werkleerbedrijf of ze werken er voor langere tijd. We bieden beschut werk voor mensen met een beperking, we detacheren ze bij bedrijven en begeleiden werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk. Dit alles onder vakkundige begeleiding van onze professionals.

Onze opdrachtgevers komen vooral uit het Westland en directe omgeving, maar ook bedrijven van buiten de regio besteden werkzaamheden bij ons uit. Met 150 werkgevers, de gemeente en MKB Westland en VNO-NCW Westland-Delfland werken we samen onder het label MVO Westland.

Lees hier het Jaarverslag over 2023

 

  

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat momenteel uit 4 mensen: Koert van der Bij (voorzitter), Daphne Patijn Kanner, Kristien Janssen en Ton de Rond.