'Ik adviseer u graag inzake SROI.',

                       Marjolein Ferwerda, accountmanager

                       Patijnenburg

Ondersteuning SROI

Social Return on Investment (SROI) is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het leveren van een maatschappelijke bijdrage als onderdeel van de opdracht, bij de inkoop/aanbesteding van werken, diensten of leveringen. Deze sociale/maatschappelijke bijdrage bestaat uit het inzetten van een bepaald aantal of percentage personen uit (potentieel) kwetsbare groepen bij het vervullen van de opdracht.

Het doel van SROI is om zoveel mogelijk mensen die zonder re-integratiesteun niet of moeilijk aan het werk komen, aan werk of werkervaring te helpen. Het kan hierbij gaan om arbeids-, stage-, of leerwerkplekken.

Wilt u meer weten over SROI? Neem contact op met Marjolein Ferwerda. Zij adviseert u graag.