'Ik ben blij dat ik via de

Banenafspraakbij Royal FloraHolland werk.'

Samantha Landmeter, gedetacheerd bij Royal FloraHolland

Indicatie Banenafspraak

Bij het UWV kunt u een Beoordeling Arbeidsvermogen aanvragen. Indien u arbeidsvermogen heeft, beoordeelt het UWV of u een indicatie krijgt voor de banenafspraak. Met een Indicatie Banenafspraak komt u in aanmerking voor de extra banen die er komen voor mensen met een ziekte of een handicap.

Mensen met een Indicatie voor de Banenafspraak worden door Patijnenburg begeleid naar werk waarbij ondersteuning op de werkplek wordt ingezet.

Voor een juiste beoordeling van uw situatie gaat u naar de website van het UWV.