Samenwerking Patijnenburg en GGZ Delfland: een succesverhaal van herstel en werk

In de zoektocht naar inclusieve werkgelegenheid en de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid, zijn samenwerkingsverbanden tussen organisaties van onschatbare waarde. In gemeente Westland heeft een bijzondere samenwerking tussen Patijnenburg en GGZ Delfland zich ontwikkeld als een lichtend voorbeeld van hoe gezamenlijke inspanningen kunnen leiden tot persoonlijke groei en professioneel succes. Volgens afspraak met gemeente Westland voert Patijnenburg samen met GGZ Delfland  jaarlijks 10 trajecten uit voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we gebruik maken van een groot netwerk van werkgevers en elkaars expertise inzetten. Laten we dit inspirerende verhaal van Reneliesa, een van de deelnemers aan dit programma, verkennen om te begrijpen hoe deze samenwerking levens kan veranderen.

De weg naar werk voor Reneliesa

Reneliesa, geboren op Curaçao en opgegroeid in Nederland, verhuisde op 36-jarige leeftijd naar het Westland. Ze kwam uit een gezin waar de druk om te presteren hoog was. Hierdoor ontwikkelde ze faalangst en voelde ze zich vaak onzeker op het gebied van werk. Ondanks enkele tijdelijke banen, bracht ze veel tijd thuis door en raakte ze geïsoleerd. Ze had al eerder hulp gezocht om werk te vinden, maar de gevonden vacatures waren zelden een goede match voor haar.

Alles begon te veranderen toen Reneliesa in contact kwam met haar huidige werkconsulent bij Patijnenburg. Deze professional was open over kansen en mogelijkheden, waardoor Reneliesa eindelijk de ondersteuning kreeg die ze nodig had.

De Rol van Patijnenburg

De werkconsulent van Patijnenburg bood haar verschillende vacatures aan en onderzocht of er een baan voor haar kon worden gecreëerd binnen de organisatie. Bovendien hielp ze Reneliesa bij het aanvragen van een IPS-coach (Individuele Plaatsing en Steun) wat cruciaal bleek voor haar herstel.

De registratie in het doelgroepregister[1], die Reneliesa met de hulp van Patijnenburg verkreeg, bood haar extra voorzieningen op de werkplek. Hoewel ze in eerste instantie moeite had met het stigma dat hieraan verbonden was, begreep ze later de voordelen ervan. Het doelgroepenregister opent deuren naar banen die extra begeleiding bieden, waarvoor deze registratie vaak een vereiste is.

Samen met haar IPS-coach organiseerde Reneliesa haar dagindeling en begon ze stage te lopen bij Werkse! . Deze ervaring bleek essentieel in haar reis naar herstel en werk. Uiteindelijk vond Reneliesa een baan bij G4S, waar ze gastvrouw was en receptiewerkzaamheden verrichtte.

De Kracht van IPS in herstel en werk

Mensen met een ernstige psychische aandoening die in behandeling zijn en/of begeleiding krijgen en aan het werk willen, kunnen hiervoor begeleiding krijgen met de IPS-methode. Een IPS-trajectbegeleider helpt dan met werk zoeken, vinden en behouden. Ook mensen die op het werk problemen hebben vanwege hun psychische aandoening kunnen gebruikmaken van een IPS-traject om hun werk te behouden. IPS is dé methode om deze mensen te helpen bij het verkrijgen en behouden van betaald werk. IPS werkt voor hen beter dan andere re-integratiemethoden; het onderscheidt zich van reguliere re-integratietrajecten doordat het geïntegreerd is in de behandeling bij GGZ. Dit betekent dat je in de begeleiding direct praktisch advies krijgt over hoe je met problemen op de werkplek om kunt gaan. Werk hebben helpt mensen met een psychische aandoening bij hun herstel. Werk brengt inkomen en financiële zelfstandigheid, sociale contacten, voldoening, persoonlijke waardering en nieuwe ervaringen met zich mee. Het kan een belangrijke ondersteuning betekenen van de eigenwaarde, structuur en routine in het dagelijks leven.

IPS zorgde ook voor een transformatie in het leven van Reneliesa. Het programma hielp haar niet alleen om vertrouwen in zichzelf te krijgen, maar bood ook de nodige ondersteuning om haar talenten te ontdekken en te laten groeien. Door de integratie met GGZ-begeleiding kon Reneliesa haar mindset over werk veranderen en persoonlijke obstakels overwinnen.

Aandachtspunten voor begeleiding naar werk

Reneliesa benadrukt het belang van begeleiding op maat en het matchen van capaciteiten met vacatures: “Ik voelde dat ik meer in huis had dan de eisen in de vacatures die aanvankelijk aan mij  werden voorgesteld. Ook vind ik het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met mijn psychische kwetsbaarheid.”

Werk bij de Haagse Hogeschool

Momenteel werkt Reneliesa bij de dienst Human Resource Management bij de afdeling backoffice Personeels- en Salarisadministratie (PSA) van de Haagse Hogeschool. Haar taken omvatten onder andere het invoeren van nieuwe medewerkers, het beheren van gegevens, het opstellen van contracten en het verwerken van mutaties voor verlof en ziekte. “Ik vind het fijn dat ik hier in mijn werk initiatief kan nemen en blij met de ondersteuning die ik nu krijg”, aldus Reneliesa. Haar IPS-coach speelde een cruciale rol in het helpen van Reneliesa om haar weg te vinden naar de Haagse Hogeschool.

Toekomstplannen

Reneliesa heeft ambitieuze plannen voor de toekomst. Ze hoopt op een vaste aanstelling bij de Haagse Hogeschool en streeft ernaar om binnen de organisatie door te groeien. Daarnaast wil ze graag een opleiding volgen om haar kennis verder uit te breiden.

Aanbeveling voor IPS

Voor mensen die op zoek zijn naar werk en worstelen met psychische kwetsbaarheid, beveelt Reneliesa het IPS-programma van harte aan. Ze benadrukt echter ook het belang van het nemen van eigen initiatief bij het zoeken naar werk. IPS-coaches kunnen waardevolle ondersteuning bieden en een brug slaan naar relevante netwerken, maar zelf meedenken en ideeën aandragen blijft essentieel. Het feit dat IPS rekening houdt met psychische kwetsbaarheden, maakt het een waardevolle bron van ondersteuning voor herstel en werk. Bovendien benadrukt Reneliesa dat open communicatie met behandelaars en werkgevers cruciaal is om succesvol te zijn in het arbeidsproces.

Dit inspirerende verhaal van samenwerking tussen Patijnenburg en GGZ Delfland, in beeld gebracht door het succes van Reneliesa, laat zien hoe zorgvuldig ontworpen programma's en gezamenlijke inspanningen levens kunnen veranderen en kansen kunnen bieden aan degenen die het nodig hebben. Het benadrukt ook het belang van ondersteuning op maat en begrip voor de individuele behoeften van mensen met een psychische kwetsbaarheid bij het vinden van werk.

 
[1] Het doelgroepregister is een register waarin mensen staan die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn mensen die moeilijk werk vinden of behouden door bijvoorbeeld een ziekte of handicap.