Jaarverslag Patijnenburg 2020 vastgesteld

Eind mei heeft de Aandeelhoudersvergadering de jaarstukken 2020 van Patijnenburg goedgekeurd. Een aantal highlights uit het Jaarverslag 2020. 

Het jaar 2020 zullen we ons nog lang blijven herinneren als een heel bijzonder jaar. Het coronavirus had ons vanaf medio maart 2020 in de greep. Dit heeft grote invloed gehad op ons bedrijf en alle medewerkers  Ondanks alle perikelen van corona hebben we gelukkig ook dit jaar mooie prestaties weten te realiseren:

 •       Ons resultaat: ondanks dat we door corona zo’n 0,8 mln. minder omzet hebben gedraaid op Productie en Detachering en we in oktober en november minder werk hadden, komen we door een aantal meevallers, coronasteun en strak sturen op onze kosten eind van het jaar bijna op nul uit.

•       We hebben zowel bij Productie als bij Dienstverlening nieuwe klanten aan ons weten te binden. Door het grillige verloop van de orders was er veel werk voor het Magazijn, de werkleiding en de werkvoorbereiders. Op de Milieustraat was het echt heel erg druk omdat er door corona 2,5 keer meer vuil werd aangeboden. En team Dienstverlening had het extra druk, ook omdat het groen zo hard groeide door het mooie weer. Complimenten voor de medewerkers van het Werkbedrijf hoe zij  het allemaal hebben waargemaakt.

•       We hebben onze doelstelling die we met de gemeente hebben afgesproken gehaald. Zo hebben we meer dan 140 mensen aan baan geholpen. Dat was niet makkelijk, omdat door corona bedrijven niet zo zaten te springen om extra mensen. Dus een compliment voor team Re-integratie dat het toch is gelukt!

•       Tot slot: complimenten voor alle medewerkers, inclusief de Staf, voor hun flexibiliteit en inzet waardoor - ondanks alle onzekerheid en stress die corona met zich meebracht - de bedrijvigheid grotendeels kon doorgaan. En een speciaal bedankje voor de Arbocommissie en de werkgroep 1,5 meter die in coronatijd veel adviezen en protocollen hebben uitgebracht en uitgevoerd waardoor we veilig konden blijven werken.

 

Lees hier de volledige tekst van het Jaarverslag 2020 of bekijk hier de infografic/het Jaarverslag 2020 in een oogopslag.