Jaarverslag 2019 Patijnenburg vastgesteld

Eind mei heeft de Aandeelhoudersvergadering de jaarstukken 2019 van Patijnenburg goedgekeurd. Een aantal highlights uit het Jaarverslag 2019:

•       Resultaat: Patijnenburg heeft haar gemeentelijke opdracht van 158 plaatsingen al eind oktober gerealiseerd en komt eind 2019 uit op 184. Een heel goede prestatie, zeker omdat de doelgroep moeilijker wordt. Het hele jaar was er voldoende werk bij de Productie & Dienstverlening, desondanks blijft de Productie qua omzet zo’n 5% achter.

•       Door alle ontwikkelingen in omzet, inkoop en hogere kosten komt ons resultaat over 2019 negatief uit.

•       Opleiden en ontwikkelen: in 2019 zijn alle Kadermedewerkers getraind in Lean. De medewerkers zijn enthousiast aan de slag met Lean; zij zien zelf verbeteringen in de eigen werkprocessen en zijn daar voortvarend mee bezig.

•       Verder is er in 2019 hard gewerkt aan een re-integratievisie voor de komende 4 jaar. Patijnenburg gaat voor een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen en waarin niemand terugvalt in de uitkering. De intake van nieuwe klanten voor re-integratie is gestroomlijnd. Dat gebeurt nu eens per 2 weken en noemen we de ‘one-stop-shop’. Een heel goede verbetering binnen team Re-integratie.

De gevolgen van de Coronacrisis kunnen we op dit moment nog niet overzien, maar zullen in 2020 ook op Patijnenburg flink van invloed zijn. Voor de jaren na 2020 ontwikkelt Patijnenburg momenteel in samenwerking met gemeente Westland een Meerjarenperspectief.

Lees hier de volledige tekst van het Jaarverslag 2019.