WPO 2.0 bij Patijnenburg

Patijnenburg in het nieuws

WPO 2.0 bij Patijnenburg

Op zoek naar een nieuwe manier van scholing voor medewerkers, besloot

Patijnenburg een jaar geleden om een eigen variatie van WPO

(werkplekopleiden) in te voeren. Het ‘WPO nieuwe stijl’ blijkt niet alleen een

goede leermethode, maar doet ook wonderen voor de productie. ‘Op sommige

afdelingen is de output verdubbeld.’ Lees hier het interview in de nieuwsbrief van SBCM (A&O-Fonds SW).