Week van het Lezen en Schrijven gestart

Deze week zijn mooie initiatieven genomen om de laaggeletterdheid in het Westland te verminderen, zoals de campagne "Ik wil Leren". gestart door wethouder Piet Vreugdenhil. Convenanten Laaggeletterdheid zijn naast Patijnenburg ondertekend door Vitis Welzijn, gemeente Westland, ROC Mondriaan, VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, Stichting Lezen en Schrijven en Bibliotheek Westland