Versoepeling coronamaatregelen bij Patijnenburg

In navolging van de persconferentie van vorige week heeft het MT van Patijnenburg  gekeken welke maatregelen er binnen Patijnenburg kunnen worden versoepeld. Uitgangspunt is dat hierbij de veiligheid op en rond de werkplek uiteraard moet zijn gewaarborgd. Ook is voorzichtigheid nog geboden, mede met het oog op de verdere ontwikkelingen rond corona. De maatregelen, die per 27 september ingaan, betreffen onder meer:

·         ruimere openingstijden van pand en kantine voor de medewerkers;

·         meer mogelijkheid voor werken op kantoor

·         meer mogelijkheid voor gebruik van ruimtes door externen (bv vergaderruimtes en trainingen)

De overige richtlijnen zoals routing, begin- en eindtijden, pauzetijden, hygiëne-maatregelen alsmede het maximaal aantal personen per besprekingsruimte (zoals eerder zijn vastgesteld) blijven vooralsnog gehandhaafd.