Verruiming subsidieregeling investeringen inclusieve werkvloer

Per 1 juli 2021 is het Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen van kracht. Met ingang van heden kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor investeringen in een werkvloer die is ingericht op mensen met een arbeidsbeperking.

Ten opzichte van de pilots is de doelgroep verruimd. Bij de pilots kwamen alleen voorzieningen in aanmerking bedoeld voor mensen met een (structureel functionele) arbeidsbeperking die onder verantwoordelijkheid van UWV vallen. Vanaf 1 juli is dit uitgebreid met gemeentelijke doelgroepen: mensen behorend tot de doelgroep banenafspraak en mensen met loonkostensubsidie of beschut werk (samen de doelgroep Participatiewet). De regering heeft het zo ruim mogelijk omschreven opdat werkgevers meer mensen met een beperking een aangepaste werkplek kunnen bieden.