Vacature Manager Re-integratie en Werkgeversdienstverlening

De organisatie en afdelingsomschrijving

Het werk-leerbedrijf Patijnenburg richt zich op het begeleiden, ontwikkelen en matchen van medewerkers en kandidaten uit de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet naar zo regulier, passend en duurzaam mogelijk werk. Om dit doel te realiseren wordt er nauw samengewerkt op lokaal en regionaal niveau met ketenpartners als de gemeente Westland, welzijnsorganisaties, werkgevers en brancheorganisaties onder het label MVO Westland.

Patijnenburg staat daarbij voor de opgave van de uitvoering van een ambitieus toekomstscenario, waarbij maatwerk leidend is en het werkgeversnetwerk hard nodig is om ook in Westland inclusiviteit voor iedereen na te streven. Dit vraagt om een andere manier van werken, een transitie waarin het werkbedrijf volop zit.

Als manager ben je verantwoordelijk voor de afdeling Re-integratie. De afdeling bestaat uit 23 medewerkers waaronder Werkconsulenten, Inburgeringsconsulenten, Jobcoaches, Accountmanagers en Ondersteuners. De afdeling heeft twee hoofdtaken:

 • De afdeling richt zich op het begeleiden, ontwikkelen en matchen van kandidaten uit de Participatiewet en de doelgroep medewerkers naar zo regulier, passend en duurzaam mogelijk werk. Daarbij zet het team een diversiteit aan instrumenten in en moet het goed zicht hebben op de arbeidsmarkt. Daarvoor wordt er lokaal en regionaal intensief samen gewerkt met ketenpartners zoals de gemeenten, welzijnsorganisaties, werkgevers en brancheorganisaties.
 • De afdeling is onder de Wet inburgering uitvoerder van de Z- en B1-route waarbij het team de inburgeraars duaal leren werken en /of participeren in Nederland, en tegelijkertijd de taal leren.

Functie-informatie

 • Als Manager Re-integratie en Werkgeversdienstverlening ben je eindverantwoordelijk voor de afdeling Re-integratie.
 • Je bewaakt de afgesproken resultaatafspraken en legt hierover verantwoording af in de kwartaalrapportages.
 • Wekelijks neem je deel in het MT-overleg waar je samen met de directeur en je collega-managers besluiten neemt over strategische, organisatiebrede thema’s.
 • Naast je vaste taken ben je ook in verschillende projecten actief en neem je actief deel aan netwerkversterkende activiteiten.
 • Verder draag je samen met de transitiemanager en het team bij aan het ambitieuze veranderscenario waarvoor de organisatie staat.

Functie-eisen

 • Als manager heb je meerdere jaren werkervaring in een vergelijkbare rol en ben je bekend in het sociaal domein.
 • Je bent in het bezit van een afgeronde hbo/wo-opleiding en kan je goed bewegen in een politiek bestuurlijke context waarbij je oog hebt voor de omgeving.
 • In je dagelijkse werkzaamheden ben je analytisch sterk, daadkrachtig, betrokken en transparant.
 • Het team heeft daarbij behoefte aan een faciliterende manager die vanuit visie inspirerend en motiverend te werk gaat. Een mensgerichte manager die zacht op de relatie is en hard op de inhoud kan zijn.
 • Verder werk je vanuit de doelstellingen van de organisatie en stel je het organisatiebelang boven afdelings- en of individueel belang. Je bent daarbij een netwerker, verbinder en ondernemer die enthousiast te werkt gaat en zorgt voor harmonie en stuurt op het beste resultaat.

Het aanbod

De functie is ingeschaald in gemeenteschaal 13 (max € 6.993,- euro bruto per maand bij een werkweek van 36 uur – peildatum 2 januari 2023). Het aanvangssalaris wordt vastgesteld aan de hand van opleiding en ervaring. Verder biedt Patijnenburg uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals: vakantietoeslag (8% van jaarsalaris), eindejaarsuitkering (6,75% van bruto jaarsalaris), levensloopuitkering (1,5% van bruto jaarsalaris), thuiswerkvergoeding, pensioenopbouw bij pensioenfonds ABP en een reiskostenvergoeding van € 0,10 eurocent per kilometer (einde van het kalenderjaar volledige onbelaste kilometervergoeding uit te ruilen met de eindejaarsuitkering). 

Binnen Patijnenburg wordt er gebruik gemaakt van een Arbeidsvoorwaardenreglement waarin je o.a. gebruik kunt maken van een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.500 per 3 jaar, vrij in te vullen voor studie of vitaliteit; een bijdrage in de ziektekosten krijgt van € 165 jaarlijks uitgekeerd in februari; de mogelijkheid hebt tot de koop van maximaal 2 keer de arbeidsduur aan verlofuren; bij dienstreizen gebruik kunt maken van een dienstauto of - fiets en vanzelfsprekend gebruik gaat maken van laptop en mobiele telefoon.

Verder krijg je binnen de organisatie alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en werk je samen met enthousiaste collega's. Gezamenlijk wordt er gezorgd voor werkplezier met als uitgangspunt dat resultaten halen alleen lukt als dit gezamenlijk wordt opgepakt.

De sollicitatieprocedure loopt via CertusGroep, zie: www.certusgroep.nl/vacatures/werk-inkomen/vacature-manager-re-integratie-en-werkgeversdienstverlening-in-naaldwijk