Statushouders Patijnenburg geslaagd voor Taal op de Werkvloer

Vanmiddag hebben alle deelnemende statushouders bij Patijnenburg van de training van TopTaal - in aanwezigheid van de nieuwe burgemeester Agnes van Ardenne-van der Hoeven - het certificaat Taal op de Werkvloer ontvangen. Doel van deze taaltrainingen is om statushouders beter te laten functioneren in een (toekomstige) betaalde werkomgeving waardoor ze beter mee kunnen doen in de Westlandse samenleving. Deze training past naadloos in het succesvolle programma Meetellen en Meedoen dat vorig jaar door Patijnenburg is geïnitieerd.

“Ik vind deze training heel leuk en ook erg nuttig”, zegt Jamal Farho die 2 jaar geleden uit Syrië naar Nederland kwam en zich een snelle leerling heeft getoond. “Ik heb hier veel nieuwe woorden en zinnen geleerd. De lessen zijn heel goed. Ik begrijp het werken bij Patijnenburg nu veel beter.” Hij heeft het geleerde direct in de praktijk kunnen brengen met zijn collega’s en werkbegeleiders.

Deelnemer Major Gebremichael (33) is afkomstig uit Eritrea en woont nu met zijn vrouw en twee kleine kinderen (van 6 en 1 jaar) in De Lier. Hij vertelt: “Ik heb hier veel woorden en zinnen geleerd,  waarmee ik nu op het werk maar ook sociaal beter kan praten. Mijn doel is om meer Nederlands te gaan leren - op A2 niveau. Hierdoor kan ik mijn inburgeringsexamen halen en daarna weer verder leren.“ Zo hoopt hij ooit zijn groot rijbewijs te kunnen halen, om zijn eigenlijke beroep uit Eritrea ook hier te kunnen uitoefenen.

“De motivatie van de cursisten is uitstekend”, aldus TopTaal docente Luce Gelling. “Het is een positieve, enthousiaste groep. De cursisten voelden zich vrij om te oefenen met de spreeksituaties. We hebben zoveel mogelijk de koppeling met de werkpraktijk gemaakt. Het resultaat is dat ze beter zijn voorbereid op werk in de toekomst.”

Taal op de Werkvloer

Taal op de Werkvloer bestaat uit 12 lessen die aan de deelnemers worden aangeboden. Uitgangspunt daarbij is steeds de aansluiting op de werkvloer. Daarnaast is taalvaardigheid belangrijk om ook op sociaal gebied mee te kunnen doen aan de Westlandse samenleving. Doelen zijn: het versnellen van de taalverwerving (spreken en luisteren), verbreden van de taalkennis met algemene basis werknemersvaardigheden en specifieker gericht op de kansrijke Westlandse sectoren productie, tuinbouw en transport. De bij de lessen horende taalopdrachten kunnen met een praktijkbegeleider van de werkvloer worden uitgevoerd. Vanwege het succes zal Patijnenburg komend jaar nog meer trainingen Taal op de Werkvloer aanbieden.

Over het programma Meetellen en Meedoen

In opdracht van de gemeente Westland voert Patijnenburg sinds 2016 het project Meetellen en Meedoen uit. Met de zogenaamde Westlandse aanpak van Meetellen en Meedoen zijn goede resultaten geboekt.  Inmiddels zijn door het programma 67 statushouders hierdoor aan een baan of een opleiding geholpen.