Statushouders dragen hun steentje bij tijdens NL Doet

De grootste vrijwilligersactie in Nederland, NL Doet, is bij uitstek een manier om mensen bekend te maken met vrijwilligerswerk en maatschappelijke organisaties. Groepen in onze samenleving, zoals statushouders, waarbij deze betrokkenheid via vrijwilligerswerk misschien niet altijd vanzelfsprekend is, krijgen op deze manier een mooi inkijkje.

Blik statushouders vergroten

Inloophuis Carma in Naaldwijk gaat binnenkort verhuizen en was daarom vandaag het decor voor een mooie klus én een bijzonder klusteam. Statushouders zijn aan de slag gegaan met schuren, verven en witten van de nieuwe locatie. In Careyn Woerdblok hebben statushouders bewoners begeleid tijdens diverse activiteiten. “Bij Patijnenburg willen wij graag dat statushouders op diverse manieren gaan participeren in de maatschappij”, aldus Sanne van Schoote, projectleider Meetellen en Meedoen bij Patijnenburg, “Vrijwilligerswerk zoals dit weekend bij NL Doet, past daar helemaal bij. Betrokkenheid via vrijwilligerswerk is in het land van herkomst vaak onbekend, hiermee wordt meteen ook de blik van de statushouders verruimd. Het draagt bij aan een goed gevoel als je iets voor een ander kan doen en het moedigt aan om andere vormen van vrijwilligerswerk op te gaan zoeken.”

Steentje bijdragen  

 “We begeleiden jaarlijkse vele mensen naar vrijwilligersklussen en NL Doet geeft maatschappelijke organisaties in Westland de mogelijkheid op een laagdrempelige manier in contact te komen met nieuwe enthousiaste krachten”, aldus Marja Hogervorst, consulent vrijwillige inzet Vitis Welzijn. “We zijn blij dat wij tijdens NL Doet statushouders kunnen helpen ook hun steentje bij te dragen. Wie weet wat voor mooie verbindingen hier weer uit ontstaan.”