Externen Protocol veilig werken

ten tijde van corona

Externen Protocol veilig werken ten tijde van corona

Onlangs is het "Externen Protocol veilig werken ten tijde van corona" vastgesteld door de werkgroep 1,5 meter van Patijnenburg. Dit protocol sluit nauw aan bij de richtlijnen van het RIVM. De hoofdstukken die het protocol zijn: 

  • Routing
  • Werkplein en externen
  • Kantoren en vergaderruimtes
  • Kantine
  • Hygiëne

Meer weten? Lees hier de volledige tekst van dit protocol.