Patijnenburg werkwijze wordt landelijk gedeeld

Bij Patijnenburg werken alle medewerkers volgens een specifieke wijze van coaching, te weten de Individuele Vraaggerichte benadering. In deze  werkwijze/benadering wordt uitgegaan van de vraag van de klant/medewerker. De coaching  is erop gericht dat de klant/medewerker zélf de regie behoudt over zijn of haar ontwikkeling en de  te behalen doelstellingen. Deze succesvolle werkwijze van Patijnenburg wordt nu landelijk gedeeld.

De coach dient zich ervan bewust te zijn vanuit welk mensbeeld hij coacht, dus met welke blik je kijkt naar de klant/medewerker. Van belang is dat de talenten en mogelijkheden van de klant/medewerker centraal staan. De coach wordt getraind om zo veel als mogelijk te coachen met ‘een leeg hoofd’; om te proberen om zaken als aannames, oordelen, oplossingen te vermijden. Kenmerkend is dat het doel van de coaching altijd concreet is benoemd, dat er duidelijke afspraken zijn over wie wat doet, dat een coachingsgesprek niet langer duurt dan een half uur, dat duidelijke afspraken worden samengevat; dat de klant/medewerker weet welke opdrachtenhij hij zélf oppakt en weet welke ondersteuning door de coach wordt uitgevoerd.

Deze wijze van coaching is door het landelijke ondersteuningsfonds SBCM erkend als een bijzonder effectieve wijze van coaching die daadwerkelijk recht doet aan de klant/medewerker en de coach handvatten en gelegenheid biedt om de regie over de coaching bij de klant/medewerker te laten.

SBCM biedt daarom een training ‘Vraaggericht coachen’ aan voor jobcoaches en heeft Josie Kunseler van Patijnenburg gevraagd deze training, samen met Anita Hellemons van DSW Zoetermeer, op te zetten en aan te bieden aan jobcoaches. Inmiddels is een 1e training zeer succesvol uitgevoerd en wordt een 2e training aangeboden in het najaar van 2018.

Het is mooi dat Patijnenburg op deze wijze erkenning krijgt voor een effectieve wijze van coaching; voor zowel klant/medewerker als voor de coach is de Individuele Vraaggerichte benadering waardevol!