Patijnenburg maakt Praktijkleren met praktijkverklaring structureel onderdeel bedrijfsvoering

Patijnenburg is volop in beweging. Onder leiding van de recent benoemde bestuurder, Ruud van Diemen, maakt het bedrijf een opmerkelijke transitie door. Patijnenburg streeft ernaar om te veranderen van een traditioneel productiebedrijf naar een volwaardig sociaal werk- en ontwikkelbedrijf. Dit ambitieuze doel wordt onderstreept door de introductie van werkleerlijnen in samenwerking met het onderwijs.


Patijnenburg gaat het 'Praktijkleren met praktijkverklaring' nu structureel onderdeel maken van de bedrijfsvoering. Het programma is speciaal ontworpen om mensen zonder startkwalificatie de kans te bieden kortdurende scholing te volgen voor werkzaamheden die volledig op de werkvloer kunnen worden aangeleerd. Na succesvolle afronding ontvangt de medewerker een praktijkverklaring voor de verworven werkprocessen. Praktijkleren zal de deuren naar de reguliere arbeidsmarkt openen voor een bredere groep medewerkers van Patijnenburg.
Ruud van Diemen, enthousiast over de nieuwe ontwikkelingen, zegt hierover: "Deze transitie kan worden samengevat in twee zinnen. Terwijl veel bedrijven streven naar groei en het behouden van hun beste medewerkers, willen wij juist het tegenovergestelde bereiken. We willen kleiner worden door onze medewerkers perspectief te bieden in de reguliere arbeidsmarkt. Dat geldt overigens niet alleen voor de mensen die bij ons werken, maar voor iedereen die een zetje kan gebruiken op de arbeidsmarkt."
Deze vernieuwing betekent een koerswijziging voor Patijnenburg, waarbij de organisatie zich minder zal concentreren op het binnenhalen van eenvoudige productie-opdrachten en zich meer zal richten op diversiteit en complexiteit van opdrachten. Van Diemen voegt toe: "Werk zal altijd een belangrijk onderdeel blijven van onze activiteiten, maar het wordt nu een middel om de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers mogelijk te maken en geen doel op zich meer." De eerste kandidaten zullen naar verwachting nog voor het einde van dit jaar hun praktijkverklaringen ontvangen.