Dringende oproep Patijnenburg aan politiek: 'Gemeente: kom met Actieplan Arbeidsmarkt’

‘Gemeente: gebruik dit momentum voor actieplan arbeidsmarktbeleid’. Deze dringende oproep doet directeur Inge Vermeulen van Patijnenburg aan de Westlandse politieke partijen aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit doet zij in een gisteren verschenen interview in de nieuwste editie van Streamer van MKB Westland. Met (binnenkort) een nieuwe coalitie, een prima economische situatie én onvoldoende aanbod van personeel in Westland, is het volgens Patijnenburg voor de gemeente Westland nu hét momentum voor nieuw, inclusief en innovatief arbeidsmarktbeleid.

“Er moet nú intensief gewerkt gaan worden aan een ‘Deltaplan Westlandse banen’. Omdat we anders het risico lopen dat de groei beperkt wordt door het gebrek aan arbeidskrachten”, stelt Vermeulen in het interview. ‘Deltaplan’ is een mooie beeldspraak, die verraadt dat het hier weliswaar een enorme uitdaging betreft, maar wel eentje met heel veel mogelijkheden voor alle betrokken partijen én de Westlandse samenleving als geheel. Vermeulen: “Het gaat economisch goed in Westland en daar profiteert iedereen van. De arbeidsmarkt wacht echter een grote verandering. Functies zullen verdwijnen, er komen andere voor in de plaats. Tevens zijn er nog steeds mensen die langs de kant staan. Dat schreeuwt om inclusief en innovatief arbeidsmarktbeleid, we moeten immers kunnen blijven ‘leveren’. Onze oproep aan de politiek: creëer nú een actieplan! Bedrijven willen, werkgeverscollectieven zoals MKB Westland, VNO-NCW en LTO Glaskracht willen; het is nu zaak om met de gemeente te werken aan duurzaam arbeidsmarktbeleid. Vorig jaar hebben de stakeholders het Manifest Bedrijfsleven Westland opgesteld en gepresenteerd aan de politieke partijen, als Patijnenburg is onze deelname uiteraard actief en gewaarborgd.”