Nieuw beschut werk

Mensen met een arbeidsbeperking die verwachten dat zij zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving, hebben een indicatie Nieuw Beschut Werk nodig. Deze indicatie wordt toegewezen door het UWV.

De aanvraag voor een indicatie wordt gedaan door Patijnenburg, nadat hiervoor toestemming is verleend door gemeente Westland.

Het UWV bepaalt vervolgens of de indicatie Nieuw Beschut Werk wordt toegekend. Als dat zo is, zorgt Patijnenburg voor een passende werkplek.

Wilt u zich aanmelden voor een indicatie Nieuw Beschut Werk, neem dan contact op met onze P&O adviseurs.