Nieuw beschut werk

Mensen met een arbeidsbeperking die verwachten dat zij zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving, hebben een indicatie Nieuw Beschut Werk nodig. Deze indicatie wordt toegewezen door het UWV.

U kunt het formulier Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen printen, invullen, ondertekenen en dan opsturen naar UWV. Het adres vindt u op het formulier.

Het UWV bepaalt vervolgens of de indicatie Nieuw Beschut Werk wordt toegekend. Als dat zo is, zorgt Patijnenburg voor een passende werkplek.

Wilt u zich aanmelden voor een indicatie Nieuw Beschut Werk, neem dan contact op met onze P&O adviseurs.