Jongeren in de Lift stijgen boven zichzelf uit

Om jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of Praktijk Onderwijs (PRO) te ondersteunen bij het vinden van een stage-, werk- of leerwerkplek is het project ‘Jongeren in de Lift’ opgezet. Op maandag 12 maart was de afsluitende bijeenkomst waar elf jongeren hun geleerde vaardigheden in de praktijk konden brengen door zichzelf te presenteren aan Westlandse ondernemers. Na afloop van deze bijeenkomst kregen de jongeren uit handen van wethouder Marga de Goeij elk een certificaat en waren er na de succesvolle matches concrete afspraken gemaakt met de werkgevers.  ‘Jongeren in de Lift’  is een gezamenlijk initiatief van Vroegtijdig School Verlaten (VSV), praktijkschool ISW De Lage Woerd, Patijnenburg en gemeente Westland.

Jongeren in de Lift is een netwerkbijeenkomst voor jongeren en lokale ondernemers om de afstand tot de arbeidsmarkt voor jongeren te verkleinen door het vergroten van hun netwerk. Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben de jongeren zich via trainingen voorbereid op hun sollicitatie. In de trainingen leerden zij na te denken over welke baan bij hen past, een goed CV te maken en zichzelf te presenteren. Deze sollicitatieronde betekende voor de meeste jongeren een eerste serieuze stap op de arbeidsmarkt.

Patijnenburg heeft betrokken werkgevers uit haar MVO Westland-netwerk uitgedaagd om mee te denken over kansen voor deze jongeren. Dit kan zijn in hun eigen bedrijf of bij organisaties uit hun netwerk. Bij de netwerkbijeenkomst waren elf lokale en betrokken ondernemers aanwezig. Van hovenier tot horeca. Een betrokken werkgever: “Ik heb ervaring met deze jongeren en ze zijn altijd op tijd en erg betrouwbaar”. “Ik pitch niet maar hou de jongere waar ik mee gesproken heb direct voor mijn eigen bedrijf, wat een geweldige kandidaat”, aldus andere een enthousiaste werkgever

Sluitende aanpak schoolverlaters

Om ervoor te zorgen dat jongeren de geleerde arbeidsvaardigheden niet verliezen, is het belangrijk dat jongeren van Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijk Onderwijs aansluitend aan het schoolverlaten aan het werk gaan. Om ondernemers te stimuleren om gemotiveerde jongere met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, biedt gemeente Westland/Patijnenburg loonkostensubsidie en een jobcoach die de ondernemer daarbij ontzorgt.