Jaarverslag en Jaarrekening 2021 goedgekeurd

Begin juni 2022 zijn de jaarstukken 2021 van Patijnenburg goedgekeurd.  Het jaar 2021 was ook weer een bijzonder jaar vanwege het coronavirus. Desondanks is het gelukt mooie prestaties te realiseren, hieronder enkele highlights:

  • We hebben zowel bij Productie als bij Dienstverlening onze ambitieuze doelstelling qua werk bijna volledig gehaald. Dit ondankd het grillige verloop van de orders en de aanhoudende drukte op de Milieustraat. Team Dienstverlening had het extra druk met het op beeld houden van het groen.
  • We hebben onze doelstelling die we met de gemeente hebben afgesproken overtroffen. Zo hebben we 179 mensen aan een baan geholpen. Dat was niet makkelijk, omdat het aanbod aan werkfitte kandidaten minder groot was en ook de instroom lager was.
  • Ons resultaat: ondanks corona is het gelukt om bijna op nul (in lijn met de begroting) uit te komen.

Meer weten? Bekijk dan hier ons Jaarverslag in 1 oogopslag of lees hier de volledige tekst.