Jaarverslag en Jaarrekening 2017 goedgekeurd

Het jaar 2017 was alweer het derde jaar na invoering van de Participatiewet en het tweede jaar waarin nieuwe medewerkers vanuit de doelgroep Nieuw Beschut bij Patijnenburg aan de slag zijn gegaan. Enkele bijzondere ontwikkelingen uit 2017:

  • Patijnenburg heeft in 2017 voor 306 mensen werk hebben georganiseerd in de Sociale Werkvoorziening. Daarnaast hebben er 8 mensen die onder de Participatiewet vallen op tijdelijke basis gewerkt in de Productie.
  • Target meer dan gehaald: Patijnenburg heeft – evenals in 2016 - de eerder vastgestelde target van totaal 290 plaatsingen al ruim voor het einde van het jaar (in september) gehaald. Een mooie prestatie!
  • Positief resultaat: een beter resultaat dan verwacht; de begroting van Patijnenburg sloot aanvankelijk negatief maar in 2017 werd opnieuw een goede plus gerealiseerd. Dit wordt vooral veroorzaakt door de groei in omzet van Productie (extra opdrachten uit de commerciële markt) en Dienstverlening.

Al met al was ook 2017 weer een dynamisch jaar met mooie resultaten. Kijk hier voor het volledige Jaarverslag en Jaarrekening 2017 van Patijnenburg.