Directiewisseling bij Patijnenburg

Onze directeur Inge Vermeulen heeft per 1 februari een andere baan bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Cor van der Wel, directeur van Werkse! in Delft, zal op interim basis de functie van directeur gaan vervullen voor 2 dagen per week. Hij neemt vanaf 16 januari, in nauwe samenwerking met het MT, de dagelijkse leiding over van Inge en vertegenwoordigt Patijnenburg in diverse regio overleggen en onderhoudt contact met de belangrijkste stakeholders. Voor de structurele vervanging start de Raad van Commissarissen (RvC) binnenkort een wervingsprocedure.