Sectordeal Tuinbouw en agrologistiek Westland

Den Haag en Westland benutten werkkansen

De gemeenten Den Haag en Westland bundelen de krachten om de werkkansen van mensen in een uitkeringssituatie te verbeteren. De samenwerking start met het ondertekenen van de sectordeal Tuinbouw en Agro-Logistiek Westland. Samen met Glastuinbouw Westland, Greenport West Holland, Patijnenburg, werkgeversorganisaties en opleidingsinstituten wordt ingezet op het beter koppelen van langdurig werkzoekenden en bedrijven in het Westland binnen de tuinbouwcluster en de agro-logistieke sector.

In de gemeente Den Haag en Westland ontvangen vele duizenden mensen een bijstandsuitkering. Daarnaast kampen veel bedrijven in het Westland met een vraag naar medewerkers. Beide gemeenten pakken samen met de bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en andere belanghebbenden in de regio de uitdaging aan om mensen te enthousiasmeren voor werken in de tuinbouw.

Met de deelnemende bedrijven worden werkakkoorden afgesloten. Hierin staan concrete afspraken over de ontwikkeling en het in dienst nemen van werkzoekenden die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De behoeften van de werkgevers, namelijk sociaal maatschappelijk ondernemen, kleinschaligheid en maatwerk, zijn belangrijke pijlers voor dit project. Bekijk hier het filmpje of lees hier het volledige artikel in AD Westland..