Deelnemers Patijnenburg slagen voor Basisdiploma Schoonmaken

Vandaag hebben alle 14 deelnemers van Patijnenburg het officieel erkende Basisdiploma Schoonmaken van de vakopleiding SVS ontvangen. Doel van de trainingen is om de deelnemers, waarvan het merendeel statushouder, een betaalde baan te laten vinden. Inmiddels heeft meer dan de helft van de cursisten betaald werk gevonden, de andere helft heeft hiermee een goede startpositie op de arbeidsmark ofwel een stageplek. Ook in 2018 gaat Patijnenburg deze succesvolle training opnieuw aan werkzoekenden aanbieden.

De Basisopleiding Schoonmaken bestaat bij Patijnenburg uit 7 dagdelen waarin de deelnemers leren om praktisch, veilig en ergonomisch verantwoord schoon te maken. “De motivatie van de cursisten was uitstekend”, aldus docente Wim Sonneveld, “Het is een positieve, enthousiaste groep. We hebben zoveel mogelijk de koppeling met de werkpraktijk kunnen maken.” Ook de deelnemers zijn enthousiast, voor een groot aantal is dit hun eerste diploma. Zij kregen het uitgereikt door Inge Vermeulen, directeur Patijnenburg.

Werkgever Hans Spies van Fill Schoonmaakdiensten is ook bij de uitreiking aanwezig. “Op dit moment werken met een 4-tal medewerkers van Patijnenburg . We zijn zeer tevreden over deze medewerkers. Ze werken prima en maken goed schoon. Momenteel onderzoeken we kansen voor statushouders en wordt er binnen ons bedrijf stage gelopen door een statushouder. Ook gaan we kijken of we gezamenlijk met opdrachtgevers hiervoor een MVO-project kunnen opzetten. Veel bedrijven staan open voor MVO binnen hun organisatie en daar kunnen wij  met onze schoonmaakwerkzaamheden invulling voor geven en in samenwerking met Patijnenburg. “

Over het Basisdiploma Schoonmaken SVS

Schoonmaken is een vak. De Basisopleiding Schoonmaken van SVS is hét vertrekpunt voor alle nieuwe en huidige schoonmakers in een kantoorachtige omgeving. De cursisten leren de basiskennis en -vaardigheden die schoonmaakmedewerkers nodig hebben. De Basisopleiding Schoonmaken is zeer praktisch van opzet. De deelnemers leren praktisch, veilig en ergonomisch verantwoord schoonmaken. De toelatingseisen voor de Basisopleiding Schoonmaken worden zo laag mogelijk gehouden: slechts een opleiding op het niveau einde basisschool is vereist. Dit betekent dat de cursist Nederlands moet kunnen spreken en verstaan en op een basaal niveau kunnen lezen en schrijven. De opleiding wordt afgesloten met een examen door onafhankelijke examinatoren en bestaat uit verschillende onderdelen. Dit examen is bedoeld om de kennis en vaardigheden van de kandidaat te beoordelen aan de hand van vastgestelde eindtermen.