Careyn, ROC Mondriaan en Patijnenburg vieren regionale primeur pilot praktijkleren met praktijkverklaring in het mbo

Vrijdag 3 juli vond de feestelijke uitreiking plaats van de eerste praktijkverklaring met prakktijkleren in het mbo plaats bij Careyn Woerdblok in Naaldwijk. Een primeur in onze regio die te danken is aan de nauwe samenwerking tussen ROC Mondriaan, Careyn en Patijnenburg. De uitreiking aan Mebrihit vond dit keer plaats per drone! Inzet van praktijkleren met praktijkverklaring in het mbo is maatwerk, zowel voor de kandidaat als voor de werkgever. Doel van de pilot praktijkleren met praktijkverklaring in het mbo is dat werkzoekenden bij potentiële werkgevers tijdens de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden vaardigheden aanleren conform het kwalificatiedossier van het mbo1. Als dit lukt ontvangt de werkzoekende een praktijkverklaring én een baan.

“Mebrihit heeft het fantastisch gedaan en we hebben inmiddels zelf 2 nieuwe processen aangewezen samen met de werkgever om nog 2 praktijkverklaringen te stapelen! Mebrihit heeft de ambitie om door te leren. Het is echter wel heel lastig omdat we te maken hebben met strenge regels die een zorginstelling nu nog moet hanteren door corona. Een normale uitreiking met elkaar kan niet. Omdat de partijen trots zijn de allereerste praktijkverklaring mogen uitreiken wilden zij er persé een bijzonder moment van maken. Op vrijdag 3 juli om 12.00 uur kwam Mike Hoogeveen, een fanatieke dronevlieger in het Westland, de praktijkverklaring met zijn drone afleveren bij Careyn Woerdblok”, aldus Marjolein Ferwerda, accountmanager bij Patijnenburg. “Uniek in dit verhaal is dat Careyn het belangrijk vindt om hun medewerkers ruimte te bieden om zich te ontwikkelen. Careyn heeft aangewezen wie de kandidaat op de werkvloer gaat begeleiden en ziet deze periode voor de begeleider ook als ontwikkeling. Dus niet alleen een belangrijke stap voor de kandidaat vanuit Patijnenburg maar ook een stap voor de praktijkbegeleider.”

Bekijk hier het filmpje van de uitreiking!