Narville

Over werk gesproken...

Werkstroom werkt aan maximale deelname van mensen die nog niet op eigen kracht kunnen meedoen aan de arbeidsmarkt. Werkstoom werkt in opdracht van de gemeente Westland, het UWV en regionale bedrijven.

DOELGROEP Mensen die nog niet of onvoldoende op eigen kracht de weg vinden naar een reguliere baan Mensen met een grote afstand tot regulier werk veroorzaakt door meervoudige problematiek:
 • laag opleidingsniveau /geen afgeronde vakopleiding
 • laag taalniveau
 • psychische en lichamelijke gezondheid
 • gedragsproblemen en niet realistisch zelfbeeld
 • maatschappelijke en financiĆ«le problemen
 • verslaving


Veel deelnemers zijn langere tijd niet actief in de samenleving en hebben een
laag zelfbeeld. Inzet van diverse deskundigheden is hierbij van belang:
medisch / psychisch onderzoek, arbeidsdeskundige onderzoek en diverse
trainingen en begeleidingsmethodieken. Overlay
Werkstroom begeleidt mensen die om verschillende redenen voor korte of langere duur buiten het arbeidsproces staan. Bij de re-integratie op de arbeidsmarkt, stellen wij de mogelijkheden van de mensen centraal. Door middel van het bieden van werkervaringsplaatsen, coachingstrajecten of opleidingstrajecten worden competenties verder ontwikkeld. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het zoeken naar passend werk.
Werkstroom maakt onderdeel uit van Patijnenburg.
 • Werkstroom
 • Ambachtstraat 10
 • 2671 CN Naaldwijk
 • Postbus 131
 • 2670 AC
 • Naaldwijk
 • T 0174 27 20 00
 • F 0174 27 20 01
 • E info@werkstroom.nl

volg ons via Linked in